Privaatsuspoliitika

Techtronic Industries ELC GmbH internetiprivaatsuse põhimõtted

Privaatsuspoliitika

Meil on hea meel, et tunned huvi meie ettevõtte ja toodete vastu ning kinnitame, et sinu isikuandmed on meie veebilehte külastades kaitstud. Suhtume isikuandmete kaitsmisesse väga tõsiselt. Asjakohase andmekaitseseaduse järgimine on meie jaoks iseenesestmõistetav kohustus.

Techtronic Industries ELC GmbH järgib kõikides andmetöötlustoimingutes (kogumine, töötlemine ja kasutamine) rangelt kohustuslikke andmekaitsealaseid õigusakte. Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid tellimuste vastuvõtmiseks või ostude teostamiseks ning oma teenuste sisu ja funktsionaalsuse parandamiseks.

Isikuandmed ja nende kasutamine

Vajame isikuandmeid järgmistel juhtudel:

• ostutellimuste vastuvõtmine,
• tellimuste täitmine,
• meiega kontakteerumine (töötajad, tööotsijad, huvitatud osapooled, kliendid, tarnijad).

Klientide isikuandmete kaitseks töötleme andmeid ainult andmekeskustes ja arvutites, mis on kaitstud selles valdkonnas üldlevinud nõuetele vastava turbetehnikaga (nt tulemüür, parooliga kaitse, juurdepääsupiirangud jne). Talletame isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik kogumise eesmärgi täitmiseks või aruandlust või dokumentide säilitustähtaega käsitlevate õigusaktide nõuetele vastamiseks. Ettevaatusabinõud Kõikidel meie töötajatel on privaatsuspõhimõtete järgimise kohustus vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele. Meie andmekeskuses ja IT-osakonnas kohandatakse tehnilisi turbemeetmeid pidevalt vastavalt hetkeolukorrale ja kehtivatele nõuetele. Mõlemad üksused on andmekaitsevoliniku pideva järelevalve all.

Juurdepääs andmetele ja parandused

Siekdami apsaugoti mūsų klientų asmeninę informaciją, duomenis apdorojame tik duomenų centruose ir pramoninį standartą atitinkamomis apsaugos priemonėmis apsaugotais kompiuteriais (pvz., ugniasienėmis, slaptažodžiais, prieigos kontrole ir t. t.). Asmens duomenis registruojame tik tiek, kiek yra būtina tiems tikslams, kuriems jie yra renkami, arba kiek reikia laikantis teisinių reikalavimų dėl atskaitomybės ar dokumentų saugojimo. Atsargumo priemonės Visi mūsų darbuotojai yra įsipareigoję saugoti privatumą pagal taikomą duomenų apsaugos įstatymą. Mūsų duomenų centras ir įmonės IT skyrius nuolat derina techninės apsaugos priemones su esamomis aplinkybėmis ir reikalavimais. Nuolatinę abiejų dalykų stebėseną vykdo duomenų apsaugos komisaras.

Prieiga prie duomenų ir pataisos

Vastavalt föderaalsele andmekaitseseadusele on kliendil õigus vabalt juurde pääseda tema kohta talletatud andmetele ning õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Erandiks on andmed, mille parandamine, blokeerimine või kustutamine satub vastuollu õigusaktide või lepingutega nõutavate säilitamisperioodidega, samuti andmed, mis on vajalikud meie ettevõttega lepingulise suhte loomiseks, lepingulise suhte hoidmiseks või lepingulise suhte muutmiseks, või kui andmete säilitamine on nõutav raamatupidamislikel põhjustel.

Isikuandmete kasutamist puudutavate küsimuste korral palume klientidel pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole.

Techtronic Industries ELC GmbH
Max-Eyth-Strasse 10
71364 Winnenden, Saksamaa
E-post: dsb@TTI-EMEA.com

Hüperlingid muudele veebisaitidele

Mõnedel meie veebilehtedel on linke muudele veebisaitidele, mille haldajaks ei ole Techtronic Industries ELC GmbH. Me jälgime neid veebisaite, kuid ei vastuta nende sisu eest ega isikuandmete haldamise eest nendel veebisaitidel.

Privaatsuspoliitika muutmine

Uuendame privaatsuspoliitikat vajaduse korral, kui asjaolud (näiteks muudatused kohaldatavates andmekaitset reguleerivates õigusaktides) seda nõuavad.

Privaatsuspoliitika avaldamise aeg: august 2012

 

TEAVE KÜPSISTE KASUTAMISE KOHTA

Meie veebisait eristab üht veebisaidi külastajat teistest küpsiste abil. See aitab meil teha veebisaidi sirvimist külastaja jaoks meeldivaks ning ühtlasi veebisaiti täiustada.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed teavet sisaldavad tekstifailid, mis laaditakse veebisaidi külastamise ajal külastaja seadmesse. Igal järgmisel külastusel saadetakse küpsised tagasi veebisaidile, kust need pärit on, või mõnele muule veebisaidile, mis küpsise ära tunneb. Küpsiste kasu seisneb selles, et need aitavad veebisaidil konkreetse külastaja seadme ära tunda.

Küpsiseid kasutatakse väga mitmesuguseks otstarbeks, näiteks aitavad need tõhusamalt erinevate lehekülgede vahel liikuda, pidada meeles kasutaja eelistusi ning pakkuda meeldivamat kasutamiskogemust. Küpsiste abil saab samuti tagada, et veebis kuvatavad reklaamid sobivad paremini kasutajaga ja on tema jaoks huvipakkuvad. Sellel veebisaidil kasutatavad küpsised on liigitatud vastavalt Ühendkuningriigi Rahvusvahelise Kaubanduskoja küpsiste suunistele (ICC UK Cookie guide). Järgnevalt on liigiti loetletud kõik sellel veebisaidil kasutatavad küpsised koos nende otstarbe kirjeldusega ning juhistega, mida teha, kui külastaja ei nõustu mingite konkreetsete küpsiste kasutamisega. Pea siiski silmas, et kasutame küpsiseid ainult siis, kui nende kasutamisest on abi, ning mittenõustumine võib veebisaidi kasutamist piirata.

I kategooria: tingimata vajalikud küpsised
Need küpsised võimaldavad kasutada konkreetselt neid teenuseid, mida kasutaja on soovinud.

Need küpsised on hädavajalikud selleks, et kasutaja saaks veebisaidil liikuda ja kasutada selle funktsioone, nt pääseda ligi veebisaidi turvatud osadele. Ilma nende küpsisteta ei saa pakkuda kasutaja soovitud teenuseid, nt ostukorvi või e-arve teenuseid.

II kategooria: toimivust parandavad küpsised
Need küpsised koguvad isikustamata teavet külastatud lehekülgede kohta.

Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, nt milliseid lehekülgi kõige sagedamini külastatakse ning kas külastajatele kuvati veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, millega saaks külastajaid identifitseerida. Nende küpsiste kogutav teave summeeritakse ja see on seetõttu anonüümne. Teavet kasutatakse ainult veebisaidi toimivuse parandamiseks.

Meie veebisaiti kasutades nõustud, et võime selliseid küpsiseid sinu seadmesse laadida.

III kategooria: funktsionaalsuse küpsised
Need küpsised jätavad külastaja valikud meelde, et pakkuda külastajale paremat kogemust.

Need küpsised võimaldavad veebisaidil külastaja valikud (nt kasutajanimi, keelevalik või asukoht) meelde jätta ning pakkuda paremaid ja individuaalsemaid funktsioone. Veebisait võib näiteks küpsise teksti salvestada külastaja praeguse asukoha ning pakkuda siis kohalikku ilmateadet või liiklusteavet. Funktsionaalsuse küpsiste abil saab meeles pidada külastaja valitud kirjatüüpi ja selle suurust ning veebilehtede muid kohandatavaid osi. Nende abil saab pakkuda ka külastaja soovitud teenuseid, nt video vaatamist või blogi kommenteerimist. Funktsionaalsuse küpsistega kogutav teave võib olla muudetud anonüümseks ning nendega ei saa jälgida külastaja sirvimistegevust muudel veebisaitidel.

Meie veebisaiti kasutades nõustud, et võime selliseid küpsiseid sinu seadmesse laadida.

Meie saidil kasutatakse järgmisi küpsiseid:

    I kategooria – tingimata vajalik küpsis
    II kategooria – toimivust parandav küpsis
    III kategooria – funktsionaalsuse küpsis

 

Küpsise nimetus

Kategooria

Otstarve

Lisateave

Session ID cookie

1

Standardne ASP.NET küpsis, mis sisaldab kasutaja seansi ID-d.

Aegub kohe, kui kasutaja lahkub.

Shopping Cart Cookie

1

Ostukorvi ID. Kordumatu identifikaator kasutajaga seotud ostukorvi tuvastamiseks (kui selline ostukorv eksisteerib).

Tüüp: täisarv. Aegumine: 1 aasta.

ProductsToCompare

1

Salvestab võrreldavad tooted.

 

RecentSearches

2

Salvestab kasutaja poolt sirvimisseansi ajal tehtud otsingud.

 

Culture cookie

2

Kasutatakse kasutaja CMS-i kultuuri salvestamiseks.

Tüüp: kultuuri kood. Aegumine: 1 aasta.

Visitor Status Cookie

2

Määrab külastaja staatuse (teadmata / esimene külastus / rohkem külastusi).

Tüüp: täisarv. Aegumine: 1 aasta.

Current Visit Status Cookie

2

Määrab praeguse külastuse staatuse (kogu päeva vältel).

Tüüp: täisarv. Aegumine: 23 tundi.

URL Referrer Cookie

2

Kasutaja URL-i viitaja. Jätab meelde kasutaja poolt viimati külastatud lehekülje.

Tüüp: URL-string. Aegumine: 1 päev.

Form State Cookie

2

Kasutatakse kontrollimaks, kas vormi olek tuleks taastada. Määrab, kas vormi täidetud väljad tuleb uuesti täita.

Tüüp: täisarvuline ID. Aegumine: 10 minutit.

„Google Analytics“

2

Google Analytics kasutab seda küpsist külastaja andmete jälitamiseks veebisaidil.

http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

Preferred Culture cookie

3

Salvestab teavet kasutaja poolt eelistatava CMS-i kultuuri kohta.

Tüüp: kultuuri kood. Aegumine: 1 aasta.

Current Contact

3

Määrab sisselogimisel praeguse kasutaja.

Tüüp: täisarvuline ID. Aegumine: 50 aastat.

CurrentTheme

3

Määrab praegu valitud kujunduse.

Tüüp: täisarvuline ID. Aegumine: 23 tundi.

VisitorStatus

3

Määrab külastaja staatuse (teadmata / esimene külastus / rohkem külastusi).

Tüüp: täisarvuline ID. Aegumine: 1 aasta.

 
Küpsiseid saab blokeerida, valides veebilehitsejas sätte, mis võimaldab keelduda kõigist või osadest küpsistest. Kui blokeerida veebilehitseja sätete abil kõik küpsised (sealhulgas hädavajalikud küpsised), võib juurdepääs meie veebisaidile või selle osadele olla takistatud. Kui külastaja ei ole valinud oma veebilehitsejas sätet, mis keeldub küpsistest, väljastab meie süsteem küpsised kohe, kui meie saiti külastada.

Kui sa ei nõustu küpsistega, palume meile teada anda, milliste küpsistega sa ei nõustu.