Kasutustingimused

ENNE SELLE SAIDI KASUTAMIST LUGEGE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI

Mida need tingimused endast kujutavad?

Nendes tingimustes on kirjas eeskirjad meie veebisaidi [https://ee.ryobitools.eu/] (meie sait) kasutamiseks.

Klõpsake allolevaid linke, et saada iga teema kohta lisateavet.

Kes me oleme ja kuidas meiega ühendust võtta?

[https://ee.ryobitools.eu/] on sait, mida haldab [Techtronic Industries Nordic ApS] (meie). Oleme piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud [Eesti 60214098] ning meie registrijärgne asukoht on [Techtronic Industries Nordic ApS, Stamholmen 147, 1. DK-2650 Hvidovre]. Meie käibemaksukohustuslase registreerimisnumber on [EE101625481].

Kui soovite meiega ühendust võtta, saatke e-kiri (inglise keeles) aadressile [[email protected]].

Meie saiti kasutades nõustute nende tingimustega

Meie saiti kasutades kinnitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja olete nõus neid järgima.

Kui te ei nõustu nende tingimustega, ei tohi te meie saiti kasutada.

Soovitame need tingimused edaspidiseks kasutamiseks välja printida.

Teile võivad kohalduda ka muud tingimused

Need kasutustingimused viitavad järgmistele lisatingimustele, mis kehtivad ka meie saidi kasutamise kohta.

 • Meie privaatsuspoliitika [https://ee.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy-1/]. Vaadake lisateavet jaotisest Kuidas võime teie isikuandmeid kasutada?
 • Meie küpsiste põhimõtted [https://ee.ryobitools.eu/footer-links/cookie-policy-et/] kus on kirjas teave meie saidi küpsiste kohta.

Võime neid tingimusi muuta

Muudame neid tingimusi aeg-ajalt. Iga kord, kui soovite meie saiti kasutada, kontrollige neid tingimusi ja veenduge, et mõistaksite praegu kehtivaid tingimusi.

Võime oma saidil muudatusi teha

Võime aeg-ajalt oma saiti uuendada ja muuta, et kajastada muudatusi meie toodetes, kasutajate vajadustes ning ettevõtte prioriteetides.

Võime oma saidi peatada või selle maha võtta

Meie sait on saadaval tasuta.

Me ei taga, et meie sait või selle mis tahes sisu oleks alati kättesaadav või ilma katkestusteta. Võime ärilistel ja tegevuslikel põhjustel meie saidi või selle mis tahes osa kättesaadavuse peatada, maha võtta või seda piirata. Püüame teile igast peatamisest või tühistamisest teada anda mõistliku etteteamisajaga.

Samuti vastutate selle eest, et kõik inimesed, kes pääsevad meie saidile teie Interneti-ühenduse kaudu, oleksid nendest kasutustingimustest ja muudest kohaldatavatest tingimustest teadlikud ning järgiksid neid.

Võime selle lepingu kellelegi teisele üle anda

Võime nendest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused üle anda teisele organisatsioonile. Kui see peaks juhtuma, anname sellest teile alati kirjalikult teada ning tagame, et lepingu üleandmine ei mõjutaks teie lepingujärgseid õigusi.

MEIE SAIT ON MÕELDUD AINULT KASUTAJATELE, KES ELAVAD [EESTI]

Meie sait on suunatud inimestele, kes elavad [Eesti]. Me ei ütle, et meie saidil või selle kaudu saadaval olev sisu sobib kasutamiseks või on saadaval muudes kohtades.

PEATE OMA KONTOANDMED HOIDMA TURVALISENA

Kui valite kasutaja identifitseerimiskoodi, parooli või mõne muu teabeüksuse või need antakse teile, peate sellist teavet käsitlema konfidentsiaalsena. Te ei tohi seda avaldada kolmandatele isikutele.

Kui te pole meie arvamuse kohaselt järginud nende kasutustingimuste mis tahes sätet, on meil õigus igal ajal keelata mis tahes teie valitud või meie määratud kasutaja identifitseerimiskood või parool.

Kui teate või kahtlustate, et keegi peale teie teab teie kasutaja identifitseerimiskoodi või parooli, peate sellest meile kohe teatama, võttes meiega ühendust järgmisel viisil: [[email protected]].

KUIDAS VÕITE MEIE SAIDI MATERJALE KASUTADA?

Oleme kõigi meie saidi ja sellel avaldatud materjalide intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsisaaja. Neid teoseid kaitsevad autoriõiguse seadused ja lepingud kogu maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud.

Võite oma isiklikuks kasutamiseks printida ühe eksemplari ja alla laadida meie saidi mis tahes väljavõtted/lehe(d) ning võite juhtida oma organisatsiooni teiste liikmete tähelepanu meie saidile postitatud sisule.

Te ei tohi mingil viisil muuta trükitud või alla laaditud materjalide paber- või digitaalkoopiaid ega kasutada illustratsioone, fotosid, video- või helimaterjali ega graafikat nendega kaasasolevast tekstist eraldi.

Meie (ja kõigi tuvastatud kaasautorite) staatust meie saidi sisu autorina tuleb alati tunnustada.

Te ei tohi kasutada ühtegi meie saidi sisu osa ärilistel eesmärkidel ilma meilt või meie litsentsiandjatelt litsentsi hankimata.

Kui prindite välja, kopeerite või laadite alla meie saidi osa, rikkudes neid kasutustingimusi, kaob kohe teie õigus meie saiti kasutada ning peate meie valikul tagastama või hävitama kõik teie tehtud materjalide koopiad.

ÄRGE TUGINEGE MEIE SAIDIL OLEVALE TEABELE

Meie saidi sisu on esitatud ainult üldiseks teabeks. Saidi eesmärk ei ole pakkuda nõuandeid, millele peaksite tuginema. Enne meie saidi sisul põhinevate mis tahes toimingute alustamist või nendest hoidumist peate saama professionaalset või spetsialisti nõu.

Ehkki teeme mõistlike jõupingutusi oma saidil oleva teabe uuendamiseks, ei anna me mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, et meie saidi sisu on täpne, täielik või ajakohane.

ME EI VASTUTA LINGITUD VEEBISAITIDE EEST

Kui meie sait sisaldab linke teistele saitidele ja kolmandate isikute pakutavatele ressurssidele, pakutakse neid linke ainult teile teadmiseks. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada selliselt, et meie oleme need lingitud veebisaidid või nendelt saadud teabe heaks kiitnud.

Meil ei ole kontrolli nende saitide sisu ega ressursside üle.

MEIE VASTUTUS TEILE TEHTUD KAHJU EEST

Nii tarbija kui ka ärikasutaja kohta.

 • Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees, kui see on ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või tervisekahjustuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või meie töötajate, esindajate või alltöövõtjate hooletusest, ning vastutust pettuse ja andmete kuritahtliku vääresitamise eest.
 • Teile toodete tarnimisest tuleneva vastutuse korral kehtivad erinevad vastutuse piirangud ja välistamised.

Kui olete ärikasutaja.

 • Me välistame kõik kaudsed tingimused, garantiid, kinnitused ja muud tingimused, mis võivad kehtida meie saidile või sellel olevale sisule.
 • Me ei vastuta teie ees mingite kahjude eest – olgu need siis lepingulised kahjud, lepinguvälised kahjud (sealhulgas hooletuse tõttu) või seadusega sätestatud kohustuste rikkumised – või muul viisil (isegi kui see on ette nähtud), kui need kahjud tulenevad järgmistest asjaoludest või on nendega seotud:
  • meie saidi kasutamine või võimetus seda kasutada; või
  • meie saidil kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine.
 • Täpsemalt öeldes me ei vastuta:
  • kasumi, müügi, äri või tulude kaotamise eest;
  • äritegevuse katkemise eest;
  • eeldatava kokkuhoiu kaotamise eest;
  • ärivõimaluste, firmaväärtuse või maine kaotamise eest; või
  • mis tahes kaudse või sellest tuleneva kaotuse või kahju eest.

Kui olete tarbija.

 • Pange tähele, et pakume oma saiti ainult isiklikuks tarbeks ja kodus kasutamiseks. Nõustute, et te ei kasuta meie saiti ärilistel eesmärkidel ning et me ei vastuta teie ees kasumi, äri või ärivõimaluste kaotamise ega äritegevuse katkemise eest.
 • Kui meie tarnitud defektne digitaalsisu kahjustab teile kuuluvat seadet või digitaalsisu ning selle põhjuseks on meie hooletus ja suutmatus kasutada õigeid oskusi, parandame kahju või maksame teile kompensatsiooni. [Sellegipoolest ei vastuta me kahjude eest, mida oleksite saanud vältida, kui oleksite järginud meie tasuta värskenduse rakendamise nõuannet, või kahju eest, mille olete ise tekitanud, kui te ei järginud paigaldamisjuhiseid õigesti või kui teil polnud olemas meie soovitatud süsteemi miinimumnõudeid.]

KUIDAS VÕIME TEIE ISIKUANDMEID KASUTADA?

Kasutame teie isikuandmeid ainult nii, nagu on sätestatud meie privaatsuspoliitikas: [https://ee.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy-1/].

ME EI VASTUTA VIIRUSTE EEST JA TE EI TOHI VIIRUSI LEVITADA

Me ei taga, et meie sait on turvaline või vigade ja viirusteta.

Teie vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie saidile pääsemiseks. Peaksite kasutama enda viirusetõrjetarkvara.

Te ei tohi meie saiti kuritarvitada, levitades seal teadlikult viirusi, troojalasi, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali. Te ei tohi üritada saada volitamata juurdepääsu meie saidile, serverile, kus meie saiti hoitakse, ega ühelegi meie saidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie saiti teenuse tõkestamise ründe või hajutatud teenuse tõkestamise ründe kaudu. Selle sätte rikkumisega paneksite 1990. aasta arvuti väärkasutuse seaduse järgi toime kuriteo. Teatame igast sellisest rikkumisest asjakohastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avalikustades neile teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb kohe teie õigus meie saiti kasutada.

MEIE SAIDILE LINKIMISE EESKIRJAD

Võite linkida meie kodulehte, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära.

Te ei tohi luua linki viisil, mis viitaks meie seotusele, heakskiidule või toetusele, kui seda tegelikult ei ole.

Te ei tohi luua meie saidi linki ühelegi veebisaidile, mis ei kuulu teile.

Meie saiti ei tohi raamida ühelegi teisele saidile ega tohi luua linki meie saidi mõnele muule osale kui avaleht.

Jätame endale õiguse linkimisluba ilma ette teatamata tagasi võtta.

Kui soovite linkida meie saidil olevale muule sisule või kasutada meie saidi muud sisu kui eespool sätestatud, võtke meiega ühendust (inglise keeles) aadressil [[email protected]].

MILLISE RIIGI SEADUSI KOHALDATAKSE VAIDLUSTE KORRAL?

Kui olete tarbija, pange tähele, et neid kasutustingimusi, nende sisu ja kujundamist reguleerib Inglise õigus. Teie ja meie mõlemad nõustume, et Inglismaa ning Walesi kohtud on ainupädevad, välja arvatud juhul, kui olete Põhja-Iirimaa või Šotimaa elanik – siis võite menetluse algatada ka vastavalt Põhja-Iirimaal või Šotimaal.

Kui olete ärikasutaja, reguleeritakse neid kasutustingimusi, nende sisu ja kujundamist (ning mis tahes lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) Inglise õigusega. Me mõlemad nõustume, et Inglismaa ja Walesi kohtud on ainupädevad.

MEIE KAUBAMÄRGID ON REGISTREERITUD

RYOBI on ettevõtte Ryobi Limited kaubamärk ja seda kasutatakse litsentsi alusel ettevõtte Techtronic Power Tools Technology Limited registreeritud kaubamärgid. Teil pole lubatud neid kasutada ilma meie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui need on osa materjalist, mida lubatakse jaotise Kuidas võite meie saidi materjale kasutada? järgi kasutada.