Privaatsuspoliitika

Privaatsusavaldus

 

Mõistame, et teie jaoks on oluline aru saada, kuidas teie isikuandmeid kasutame. Seetõttu palume hoolikalt lugeda järgnevat teavet, kuna see sisaldab olulist infot RYOBI TM Tools veebisaidi (edaspidi: see/meie sait) ja teie isikuandmete kasutamise kohta.

Selles privaatsusavalduses selgitatakse, kuidas me kasutame saidi külastajate isikuandmeid, sh klientide ja potentsiaalsete klientide ning isikute, kes meiega, meie turustajate, edasimüüjate ja tarnijatega ühendust võtavad, samuti isikute, kelle isikuandmeid töötleme muul viisil äritegevuse käigus. See avaldus hõlmab ka töökohataotluste ja meie värbamistegevustega seotud andmetöötlust. 

Kasutame isikuandmeid ainult selles avalduses kirjeldatud viisidel ning ainult kooskõlas meie kohustuste ja teie õigustega kohalduvate andmekaitseseaduste alusel.

 

 1. MEIST

Kohalduvate andmekaitseseaduste järgi on andmetöötleja (teisisõnu organisatsioon, mis määrab, kuidas ja mis eesmärgil teie andmeid töödeldakse) sõltuvalt territooriumist, kus te asute, üks Ryobi kontserni ettevõtetest (igal juhul edaspidi: meie).  Kui olete näiteks Ühendkuningriikides asuv klient, on teie isikuandmete vastutav töötleja Techtronic Industries UK Ltd, mis on registreeritud aadressil Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Suurbritannia. Ryobi Tools on Techtronic Industries UK Ltd ja teiste kontserni liikmete ärinimi.

Lisasime privaatsusavalduse jaotisesse 13 territooriumite ja seotud vastutavate töötlejate loendi, kuid kui te ei ole kindel, milline vastutav töötleja teile kohaldub, võtke meiega ühendust veebivormi kaudu Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com).

 

 1. ISIKUANDMED, MIDA VÕIME TEILT KOGUDA JA KUIDAS ME SEDA TEEME
 • Isikuandmed, mida meile otse edastate. 

Viisid, kuidas võite meile andmeid edastada

Need on teie isikuandmed, mida edastate meile erinevatel viisidel, sealhulgas meie saidil konto loomisega, meie saidilt ostu sooritamisega (või meilt, kui olete meie turustajad või edasimüüjad), meie saidile tootearvustuse jätmisega, tootearvustuse jätmisega videomaterjalina ja/või meie saidile turunduslikuks kasutamiseks, meilt toodete ja teenuste palumisega ning nende toodete ja teenuste kasutamisega, meie uudiskirja tellimisega, meilt ostetud tööriistade ja seadmete registreerimisega, sealhulgas nende pikendatud garantii jaoks registreerimisega, meiega e-posti, telefoni või sõnumite teel suhtlemisega või kui mainite või suhtlete meiega sotsiaalmeedias (näiteks meid mainides/märgistades või meiega otse ühendust võttes).

See hõlmab ka isikuandmeid, mida esitate meie võistlustel või kampaaniates osalemisel, kui täidate kliendi rahulolu uuringuid, annate tagasisidet tööriistade ja seadmete kohta või jätate arvustuse meie saidile (või muul viisil), otsite meie saidilt toodet, teatate meie saidi või tööriistade ja seadmetega seotud probleemist, sõlmite meiega lepingu või esitate meile muul viisil mis tahes isikuandmeid.

Kogume isikuandmeid ka eraelu puutumatuse veebivormi kaudu Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)

Millised andmed võivad olla hõlmatud?

Teie esitatavad isikuandmed võivad hõlmata järgnevat: nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber (sh mobiilinumber), sugu (ja eelistatud tervitus), sünnikuupäev, sotsiaalmeedia kasutajatunnus ja isikuandmed sotsiaalmeedia kontol, finantsilised ja krediitkaardi isikuandmed, ostuajalugu (ja müügiajalugu, kui olete turustaja või edasimüüja), meie tooteid puudutavad mõtted (sh kaebused ja arvustused) ning mis tahes andmed, mis on seotud meie võistlustel ja kampaaniatel osalemisega (võivad hõlmata ka fotot). Kui olete meie turustaja, edasimüüja või tarnija, töötleme teie ettevõtte kontaktandmeid ja teie ametikohta.

Palume teil edastada vaid selliseid isikuandmeid, mida vajame, et pakkuda teile tooteid või teenuseid, mida olete meilt taotlenud.

Tööle kandideerijad

Kui kandideerite ühe meie kontserni ettevõtte ametikohale, kogume teilt otse erinevat teavet e-posti, telefoni või võrgupõhise kandideerimisavalduste protsessi/süsteemi teel, mis võib hõlmata: nime, aadressi ja telefoninumbrit (sh mobiilinumbrit), e-posti aadressi, sugu (ja eelistatud tervitust), sünnikuupäeva, terviseandmeid (kui need on avalduses nõutavad), teie CV sisu (sealhulgas üksikasju eelmiste ametikohtade kohta, mis tahes seotud kutseoskuseid, mida olete omandanud ja mis tahes keeli, mida räägite), tõendit selle kohta, et teil on seaduslik õigus töötada riigis, kus kandideerite, teie praegust ja soovitud aastapalka, teie praegust etteteatamisaega, kandidaadi portfelli, kas olete varem meil või mõnes meie kontserni ettevõttes töötanud, kuidas te kuulsite ametikohast, millele kandideerite ning mis tahes muud teavet, mida põhjendatult värbamisprotsessi osana vajame.

Kui kandideerite tööle ja soovite lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta värbamisprotsessi osana, võtke ühendust meie personaliosakonnaga e-posti aadressil [email protected]  või külastage meie karjääri veebisaidi privaatsuseeskirju TTi Karjäär – Privaatsuseeskiri (tti-careers.eu).

Sündmused ja veebiseminarid

Kui osalete mõnel meie veebireklaami seansil, näiteks toote turuletoomise veebiseminaril, töötleme teie isikuandmeid sündmusele registreerumisel. Võime töödelda teie isikuandmeid ka video- või audisalvestisena, kui esitate seansi ajal kommentaari või küsimuse. Võime seansse laiema reklaami eesmärgil salvestada, et neid teiste klientidega sotsiaalmeedia kanalite ja veebisaidi kaudu jagada. Sellise töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt f, kuna see on meie õigustatud huvides ning me hoolitseme, et teie õigused oleksid kaitstud. Anname alati enne seanssi teada, et seda salvestatakse.  Kui te ei soovi, et teid salvestataks, palume teil seansi ajal mitte midagi öelda ja selles mitte kaasa lüüa.

Meil on ka eraldiseisev privaatsusteade kõigile meie reaalajas toimuvatel või veebikonverentsidel osalejatele, mille leiate siit: Privaatsuseeskiri – Maxim (maximcomms.co.uk)

 • Isikuandmed, mida teie kohta kogume või genereerime. 

Meie saidi külastamisel või meiega ühendust võttes võime koguda, genereerida, talletada ja kasutada teie teatud isikuandmeid.

Need isikuandmed võivad hõlmata: tehnilist teavet, sealhulgas internetiprotokolli (IP) aadressi, millega teie arvuti internetiga ühendatud on, teie sisselogimisteavet (kui kasutate meie juures kontot), brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi sätet, brauseri plugina tüüpe ja versioone, seadme tüüpe, operatsioonisüsteemi, nõustumise kellaaega ja kuupäeva ning platvormi ja mis tahes telefoninumbrit, mida kasutatakse meie klienditeenindusele helistamiseks.

See võib hõlmata ka teavet teie külastuse kohta meie saidile, sealhulgas ühtset ressursilokaatorit (URL), teekonda meie saidile, sellel ja sealt lahkumisel (sh kuupäeva ja kellaaega), vaadatud, otsitud ja ostetud tooteid, lehekülje reageerimisaega, allalaadimistõrkeid, teatud lehekülgede külastuste pikkust, lehe suhtlusteavet (nt kerimine, klikid ja kursoriga hõljumine) ning saidi sirvimiseks kasutatud meetodeid.

Kasutame seda teavet saidi haldamiseks ja sisetoimingute tegemiseks, sealhulgas tõrkeotsinguks, andmeanalüüsiks, testimiseks, uurimistööks, statistilistel ja uuringute eesmärgil ning ebaseaduslike tegevuste kontrollimiseks.  Jätame endale õiguse kontrollida neid logifaile ja andmeid tagasiulatuvalt, kui konkreetsete näidustuste tõttu tekib põhjendatud kahtlus ebaseadusliku tegutsemise osas. Kaitseme teie huve kogumisel IP-aadressi anonüümimisega, et te ei oleks tuvastatav.

 • Muudest allikatest saadud isikuandmed. 

Võime aeg-ajalt saada teie isikuandmeid muudest allikatest, näiteks kui kasutate muud meie hallatud veebisaiti või muid teenuseid, mida oma kontserni osana pakume. Samuti võime aeg-ajalt töödelda teie isikuandmeid, kui tuvastame ja/või meie kolmanda osapoole partnerid teavitavad meid võimalusest, et rikute meie intellektuaalomandi õiguseid. Kui see ei mõjuta läbiviidavat uurimist, teavitame teid, kui saame teie kohta isikuandmeid muudest allikatest ning nende isikuandmete kasutamise eesmärkidest ja töötlemise seaduslikust alusest.

 

 1. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME JA MILLISED PÕHJENDUSED MEIL SELLEKS ON?

Alati, kui kasutame teie isikuandmeid, peame veenduma, et meil oleks selliseks andmete kasutamiseks mõjuv õiguslik põhjendus (õiguslik alus).  Allpool kirjeldame, millisel viisil teie andmeid kasutame ja millised on sellega seotud õiguslikud alused.

Kuidas ja miks teie isikuandmeid kasutame?

Milline on meie õiguslik põhjendus teie isikuandmete töötlemiseks?

Täitmaks kohustusi, mis tulevad teiega sõlmitud lepingutest ja pakkumaks teile taotletud teavet ning tooteid ja teenuseid. Need võivad hõlmata teie tellimuse täitmist, garantiiga seotud nõuete registreerimist ja nendega tegelemist, teie konto haldamist ning nende eesmärkidega seotud teenuste osutamist kokkulepitud kolmandate osapoolte poolt.

Õiguslik alus teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks seoses toodete ning teenuste tellimusega, on meie lepingujärgsed kokkulepped teiega.

 

Teise võimalusena toetume mõnes olukorras enda kui ettevõtte õigustatud huvile (näiteks on meie huvides kliendirahulolu mõõtmine ja klientide probleemide lahendamine). Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

 

Saidi külastajate ja klientide rahulolu mõõtmiseks ning klienditeeninduse pakkumiseks (sealhulgas meilt ostetud tööriistade ja seadmete tõrkeotsinguks või kui esitate meilt e-posti, telefoni või sotsiaalmeedia teel küsimusi).

Maksete töötlemiseks ning kontode ja kirjete haldamiseks.

Meie toodete ja teenuste või saidiga seotud kuritegevuse, pettuse või kuritarvitamise ennetamiseks või tuvastamiseks ning võimaldamaks kolmandatel osapooltel meie nimel nende eesmärkidega seotud tehniliste, logistiliste uuringute või muude funktsioonide läbi viimine.

Mõnikord kasutame teie isikuandmeid, kuna see on vajalik selleks, et saaksime mõnda õiguslikku kohustust täita (näiteks kui saame mõnelt õiguskaitseasutuselt põhjendatud nõude).

 

Muudel juhtudel (näiteks varguse või pettuse tuvastamisel või veebisaidi turvalisuse tagamiseks) tugineme oma õigustatud huvidele töötajate ja saidi turvalisena hoidmiseks ning varguste ja pettuste vältimiseks.

 

Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

 

Uudiskirjade ja teabe saatmiseks meie uute toodete või teenuste kohta, mis võiksid teile meie arvates huvi pakkuda, muu reklaam- ja turundusteabe saatmiseks, loosimiste ja võistluste ning muude kampaaniate korraldamiseks meili, telefoni või posti teel.

 

 

Kui me ei pöördu teie poole kui ettevõte ettevõtte poole, kasutame teie isikuandmeid elektrooniliste turundussõnumite saatmiseks ainult siis, kui meil on selleks teie nõusolek (või kui olete olemasolev klient ja ei ole turundusmaterjalide vastuvõtmisest loobunud). Edastame teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele nende turunduseesmärkidel ainult teie nõusolekul.

 

Mõnikord toetume oma õigustatud huvidele sellist tüüpi materjalide saatmiseks (meie õigustatud huvi oma tooteid turundada ja reklaamida). Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

 

Saate oma eelistusi muuta või reklaamiteadete saamisest loobuda, kasutades meie turundussõnumites olevaid tellimuse tühistamise linke või saates taotluse Eraelu puutumatuse veebivormile (onetrust.com).

Teile edastatava reklaami tulemuslikkuse mõõtmiseks või mõistmiseks.

Turu-uuringu või sedalaadi küsitluste läbiviimiseks.

Teie isikuandmete edastamiseks valitud kolmandatele osapooltele, kes võivad teiega oma turunduseesmärkidel ühendust võtta.

Meie saidile jäetud või meile esitatud arvustuste, kommentaaride ja tagasiside reklaami eesmärgil kasutamiseks.

 

Võime kasutada teie esitatud arvustusi, kommentaare või tagasisidet meie reklaamikampaaniates (nt telereklaamides, pressi- ja digitaalreklaamides, sotsiaalmeedia lehtedel, meiliturunduses või meie veebisaidil).

Meil on õigustatud huvi oma tooteid ja teenuseid reklaamida ning kasutada selleks teie esitatud arvustusi, kommentaare ja tagasisidet.

Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

Meie saidi külastajate ja kliendibaasi kohta tervikuna lisateabe saamiseks (mitte teie kui üksikisiku kohta lisateabe saamiseks), tagamaks, et meie tooted ja teenused huvitaksid kõige tõenäolisemalt meie saidi külastajaid ja kliente.

 

Võime selleks küpsiseid kasutada.

Meil on õigustatud huvi veenduda, et edastaksime teile teavet, mis on meie arvates teie jaoks kõige asjakohasem.

Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

 

Me ei paiguta teie seadmesse küpsiseid enne, kui olete selleks nõusoleku andnud. Küpsiste kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste avaldust https://ee.ryobitools.eu/jalus/kupsistepoliitika/.

Meie teenuste ja tingimuste muudatustest teatamiseks.

Sellise töötlemise õiguslik alus on meie lepingulised kokkulepped teiega. Mõnikord toetume nende teadete saatmisel oma ettevõtte õigustatud huvidele. Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

 

Haldus- või ärieesmärkidel, kui võtate meiega ühendust konkreetsel eesmärgil, v.a ülal nimetatud eesmärgid, näiteks meie veebisaidiga seotud probleemist teatamiseks.

Meie õigustatud huvi on vastata teie kontaktile meie ettevõtte haldamise eesmärgil. Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

Kui kandideerite tööle, kasutame teie isikuandmeid ametikohale sobivuse hindamiseks ning värbamisotsuste tegemiseks.  Kui te ei esita palvet selle mitte tegemiseks, jätkame eitava vastuse saanud taotluste andmete (sh CV-de ja intervjuu märkmete) töötlemist kuue kuu jooksul.

Meil on õigustatud huvi värvata oma ettevõttesse talente ning hinnata kandidaate, et tagada õiglaste ja asjakohaste värbamisotsuste tegemine.  Kui toetume oma õigustatud huvidele, siis veendume alati, et need huvid oleksid teie õigustega tasakaalus.

Võime töödelda mõningaid teie andmeid meile kui tööandjale kehtiva õigusliku kohustuse alusel (nt mõnel territooriumil võib see nõuda meilt rassilise kuuluvuse, usutunnistuse, soo või puude/tervisega seotud andmete töötlemist).

 

 1. KÜPSISED 

Meie sait kasutab küpsiseid, et eristada teid teistest meie saidi kasutajatest. See aitab meil teile saidi sirvimisel head kasutuskogemust pakkuda ning võimaldab saiti ja teenuseid täiustada.

Paigutame oma turundusmeilidesse ka jälgimisküpsiseid, kuna see aitab meil turundustegevusi täiustada, näiteks võimaldavad need küpsised näha, kui paljud inimesed meie e-kirju avavad, mis kell nad meie e-kirju avavad ning kas nad klikivad e-kirjades sisalduval teabel. 

Kasutatavate küpsiste ja nende kasutuseesmärkide kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake meie küpsiste avaldust https://ee.ryobitools.eu/jalus/kupsistepoliitika/.

 

 1. TURVALISUS

Suhtume teie isikuandmete turvalisusesse väga tõsiselt ja oleme kehtestanud füüsilisi, tehnilisi, tegevuslikke ning administratiivseid strateegiaid, kontrollimisviise ja meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks omavolilise juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest, arvestades seaduse nõudeid ja valdkonnas kehtiva hea tava kohaselt. Vaatame neid pidevalt üle, et meie rakendatavad meetmed oleksid jätkuvalt asjakohased.

Kahjuks (ja nagu te ilmselt juba teate) ei ole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi anname teie isikuandmete kaitsmiseks endast parima, ei saa me tagada teie poolt saidile edastatavate andmete turvalisust; vastutate mis tahes edastamise eest ise.

Kui olete valinud parooli, mis annab teile ligipääsu saidi teatud osadele, vastutate selle parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Palun ärge jagage oma parooli kellegagi.

 

 1. ISIKUANDMETE JAGAMINE

Meie kontsern:

Ryobi Tools on üks kaubamärkidest, mis on osa TTI ettevõtete kontsernist. Lisateavet kontserni teiste kaubamärkide kohta leiate siit.

Võime avaldada teie isikuandmeid teistele oma kontserni ettevõtetele meie ja teie vahelise suhte haldamiseks või muudel põhjustel seoses teile meie toodete ja teenuste pakkumisega. Tugineme sealjuures oma õigustatud huvidele.

Meie kontserni ettevõtted asuvad üle kogu maailma (sh Hongkongis ja USAs) ja seetõttu võidakse teie isikuandmeid edastada väljapoole Ühendkuningriiki ja Euroopa Majanduspiirkonda (nagu on kirjeldatud täpsemalt allpool jaotises „Kus võidakse teie isikuandmeid töödelda?“).

Kui edastame teie isikuandmeid TTI kontserni ettevõtete vahel, rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks alati asjakohaseid kaitsemeetmeid, täites sealhulgas konkreetseid lepingutingimusi, näiteks Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi.

Meie ja teie lepingulise suhtega seotud kolmanda osapoole tarnijad ja teenusepakkujad:

Nagu enamik ettevõtteid, teeme ka meie oma ettevõtte igapäevategevuse käigus koostööd kolmanda osapoole tarnijate ja teenusepakkujatega. Mõned neist usaldusväärsetest tarnijatest töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja pakuvad meile selliseid teenuseid nagu veebisaidi majutus, kohaletoimetamine ja meie nimel maksete vastuvõtmine.

Laseme neil alati järgida kokkulepitud norme teie andmete kaitsmiseks ja neil lubatakse neid andmeid kasutada ainult meile teenuste osutamiseks ning mitte nende enda ärieesmärkidel. Kui mõni neist kolmanda osapoole tarnijatest asub väljaspool Ühendkuningriike või EMP-d (st piirkonnas, kus kohalikud seadused ei pruugi teie andmetele samasugust kaitset pakkuda), rakendame kaitsemeetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitsmine andmekaitseseadusest tulenevate kohustuste järgi. 

Muud stsenaariumid, mille korral võime teie isikuandmeid jagada:

 • meie professionaalsete nõustajatega, õigus- või muude nõustamisettevõtetega, kes osutavad meile ja meie kontsernile laiemalt professionaalseid teenuseid;
 • analüüsi pakkujate või otsingumootoritega, sh Google’iga, mis võimaldab meil optimeerida ja täiustada teie kasutuskogemust veebisaidil (lisateavet küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest, https://ee.ryobitools.eu/jalus/kupsistepoliitika/)
 • reguleerivate asutuste, õiguskaitseasutuste või pettuste vältimise agentuuridega, samuti meie õigusnõustajate, kohtute, politsei ja muude volitatud õiguskaitseasutustega mis tahes tegeliku või võimaliku kuritegevuse uurimisega või seoses muude reguleerimisega seotud või õigusalaste küsimustega;
 • juhul, kui kaalume mõne ettevõtte või vara müüki või ostu, avaldame teie isikuandmed sellise ettevõtte või vara võimalikele müüjatele või ostjatele;
 • maksejõuetuse olukorras (nt haldamine või likvideerimine);
 • kui meid (või olulise osa meie varadest) ostab kolmas osapool, millisel juhul meie valduses olevad liikmete ja klientide isikuandmed on üks üleantavaid varasid;
 • meie ostutingimuste, veebisaidi kasutustingimuste või muude meie vahel kehtivate tingimuste jõustamiseks või rakendamiseks;
 • meie töötajate, klientide või teiste isikute õiguste, omandi või turvalisuse kaitsmiseks. See hõlmab isikuandmete vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega (muu hulgas kohaliku politsei või muude kohalike õiguskaitseasutustega) töötajate ja klientide ohutuse, kuritegevuse vältimise, pettuste eest kaitsmise ja krediidiriski vähendamise eesmärgil;
 • kui meil on kohustus mõne õigusliku kohustuse või reguleeriva nõude tõttu teie isikuandmeid avaldada või jagada või muul viisil pettuse või kuriteo vältimiseks või tuvastamiseks.

 

 1. KUS VÕIDAKSE TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDA?

Võime edastada teie isikuandmed väljapoole Ühendkuningriike, Šveitsi ja Euroopa majanduspiirkonda (EMP), kus kohalikud seadused ei pruugi pakkuda teie isikuandmetele samasugust kaitset nagu ÜK-s, Šveitsis või EMP-s. Näited olukordade kohta, kus teie isikuandmeid võidakse töödelda väljaspool ÜK-d, Šveitsi ja EMP-d, hõlmavad teie tellimuse täitmist, makseandmete töötlemist ja teile tugiteenuste osutamist. Sarnaselt võivad mõned meie usaldusväärsed kolmanda osapoole tarnijad edastada andmeid väljapoole ÜK-d/Šveitsi /EMP-d ning sellisel juhul rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid kaitsemeetmeid. 

Kui saadame (või lubame kolmandal osapoolel saata) teie isikuandmeid väljapoole ÜK-d, Šveitsi ja EMP-d, võtame kindlasti vajalikud meetmed teie andmete kaitsmiseks kohaldatavate seaduste alusel. Näiteks võime nõuda, et välismaal asuv saaja (sh meie kontserni ettevõtted) sõlmiks konkreetsed lepingutingimused, nagu Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused.

 

 1. TEIE TEABE SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni neid seoses meievahelise suhtega vajame. Säilitusperiood võib sõltuda sellest, kas külastate meie saiti või teete oste ja sellest, kas peame kohaldatavate seaduste järgimiseks teie isikuandmeid säilitama.

 

 1. TEIE ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED

Teil on seoses oma isikuandmetega hulk õigusi, mida on kirjeldatud allpool.

Kui soovite neid õiguseid kasutada (või kui teil on nende põhimõtete või teie andmete kasutamise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust järgmise lingi kaudu: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com), või kirjutage meile järgmisel aadressil: Andmeteabe haldur, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Suurbritannia.  Teise võimalusena võite kasutada teie isikuandmete vastutava töötleja kontaktandmeid, mis on toodud selle privaatsuseeskirja jaotises 13.

ÕIGUS

ÕIGUSE KIRJELDUS

Juurdepääs

Õigus pääseda juurde meie valduses olevatele teid puudutavatele isikuandmetele

Parandamine

Õigus nõuda, et parandaksime ebatäpsed isikuandmed, mis meil teie kohta on

Kustutamine

Õigus nõuda, et kustutaksime isikuandmed, mis meil teie kohta on.  See õigus kehtib ainult olukorras, kus (näiteks): meil pole enam vaja isikuandmeid nende kogumise eesmärgil kasutada või tühistate oma nõusoleku, kui kasutame teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, või kui esitate vastuväite viisile, kuidas teie andmeid töötleme (kooskõlas teie allpool kirjeldatud õigusega vastuväiteid esitada). 

Piiramine

Teatud olukordades on teil õigus piirata seda, kuidas me oma valduses olevaid teid puudutavaid isikuandmeid töötleme.  See õigus kehtib ainult olukorras, kus (näiteks): vaidlustate meie valduses olevate isikuandmete täpsuse või teil on õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, kuid eelistate selle asemel meie töötlemise piiramist või kui meil pole enam isikuandmeid nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vaja, kuid teie vajate neid andmeid õigusalaste nõuetega tegelemiseks.

Teisaldatavus

Teatud olukordades on teil õigus saada isikuandmeid, mille olete meile edastanud, struktureeritud, tavapärasel viisil kasutataval ja masinloetaval kujul.  Samuti on teil õigus nõuda meilt teie soovil nende isikuandmete edastamist teisele organisatsioonile.

Vastuväidete esitamine

Õigus esitada vastuväiteid meie valduses olevate teid puudutavate isikuandmete töötlemisele, kui selliste andmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada vastukaaluks õigustatud aluseid isikuandmete töötlemise jätkamiseks, mis alistavad teie õigused või mis on vajalikud õigusalaste nõuete esitamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

Automaatse töötlemise vältimine

Teie õigus mitte lasta langetada enda kohta üksnes automaatse protsessi põhjal (sh profiili koostamine) otsust, millel on teile õiguslikud tagajärjed või mis teid samavõrra mõjutavad.

Nõusoleku tühistamine ja vastuväide turundusmaterjalide edastamisele

Teil on õigus oma nõusolek tühistada, kui kasutame selle alusel teie isikuandmeid (näiteks teile turundusteabe edastamiseks meie teenuste või toodete kohta).  Võite alati otseturundusele vastuväiteid esitada. 

 

 1. KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIDID

Meie sait võib aeg-ajalt sisaldada linke meie jaemüügipartnerite, garantii registreerimise partnerite, muude äripartnerite võrgustike, reklaamijate ja sidusettevõtete või muudele saitidele. Samuti võime aeg-ajalt kaasata linke erinevatele suhtluskanalitele nagu Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest ja Google Maps.

Kui klikite mõnele nendele veebisaitidele viivale lingile, pange tähele, et neil saitidel on omad privaatsuseeskirjad ja me ei vastuta nende eeskirjade eest. Kontrollige neid eeskirju enne nendel veebisaitidel oma isikuandmete esitamist.

Meie sait võib aeg-ajalt sisaldada tootevideoid, mis demonstreerivad meie toodete funktsionaalsust. Need videod on sadaval YouTube’is ja tehakse meie saidil kättesaadavaks YouTube’i API-liidese teenusega.  Nendele YouTube’i videotele klikkides:

 

 1. PRIVAATSUSAVALDUSE MUUDATUSED  

Vaatame seda privaatsusavaldust regulaarselt üle ja esitame kõik uuendused sellel lehel. Seda privaatsusavaldust värskendati viimati 9. septembril 2021.

 

 1. KAEBUSED

Kui teil on päringuid, kommentaare või muresid seoses sellega, kuidas teie andmeid käsitseme, soovitame teil kõigepealt meie poole pöörduda (meie andmed on antud järgmises lõigus). Püüame asja parandada.

Kui te ei ole aga rahul sellega, kuidas teie õiguste või muredega seotud taotlust käsitleme, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele:

 • kui asute Ühendkuningriikides, on Ühendkuningriikide teabevoliniku büroo (edaspidi: ICO). ICO kontaktandmed on järgmised: Esmakontakt, teabevoliniku büroo, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; või https://ico.org.uk/;
 • Kui te ei asu Ühendkuningriikides ja asute Euroopas, saate pöörduda kohaliku järelevalveasutuse poole, kasutades järgmiseid asjakohaseid üksikasju: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Kui asute Euroopas, oleme valinud juhtivaks järelevalveasutuseks Saksamaa järelevalveasutuse (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit). See tähendab, et teie kohalik järelevalveasutus võib seoses teie kaebusega vajaduse korral teha koostööd Saksamaa järelevalveasutusega, mis võib teie kaebuse menetlemist juhtida.

 1. VASTUTAVAD TÖÖTLEJAD JA NENDE KONTAKTANDMED

Seda privaatsusavaldust ja töödeldavaid isikuandmeid puudutavad küsimused, kommentaarid ja taotlused on väga oodatud ning need tuleb adresseerida kohaliku territooriumi asjaomasele vastutavale töötlejale, või (kui asute Euroopas), võite pöörduda ka Euroopa volitatud esindaja poole, kelleks on Techtronic Industries Central Europe GmbH (registreeritud aadress Itterpark 2, D-40724, Hilden, Saksamaa).  Kui te pole kindel, milline vastutav töötleja teie andmete eest vastutab, võtke ühendust meie Ühendkuningriikide meeskonnaga või pöörduge meie poole eraelu puutumatuse veebivormi kaudu, mille link asub allpool.

 

Territoorium

Vastutav töötleja

Registreeritud aadress

Kontaktandmed

Ühendkuningriigid ja Iirimaa

Techtronic Industries UK Limited

Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

Tel: 016 2889 4400

 

E-post: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)

Austria, Šveits, Saksamaa, Belgia, Madalmaad, Luksemburg

 

 

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 

 

Itterpark 2                              D-40724 Hilden, Saksamaa

 

Tel: +49 2103 9600

E-post: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)

Poola, Ungari, Slovakkia, Tšehhi, Rumeenia

Techtronic Industries Eastern Europe Spolka Z Ograniczona  Odpowiedzialnoscia

 

Komitetu Obrony Robotnikow 45A,

02-146 Varssavi

Poola

Tel: +48 2 4242 4004

E-post: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)

Prantsusmaa

 

 

 

Techtronic Industries France S.A.S

 

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

Prantsusmaa

Tel:+331 6094 6970

E-post: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)

Hispaania ja Portugal

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Hispaania

Tel: +34 91 627 9228

E-post: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)

Itaalia

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel:

E-post: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)

Taani, Soome, Norra, Rootsi

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1                  2650 Hvidovre, Taani

Tel: +45 4356 5555

E-post: Eraelu puutumatuse veebivorm (onetrust.com)