Täielik kettsaagide teejuht

RYOBI® koostas täieliku kettsaagide maailma teejuhi, et anda kasutajatele teadmisi ja enesekindlust sobiva kettsae valimiseks ja ohutult kasutamiseks. Teejuht annab vastuse enamlevinud küsimustele kettsaagide kohta, näiteks miks mul kettsaagi vaja on? Milline kettsaag sobib mulle kõige paremini? Kuidas kettsaagi ohutult kasutada? Kuidas kettsaagi hooldada?

Kettsae seadistamine

Enne kui kettsae kasutamist saab alustada, on oluline järgida iga seadistamisetappi. See on oluline, et tagada kettsae kasutamise ohutus, kaitsta kasutajat ja vähendada kettsae kahjustamise ohtu. Iga sammu järgimine aitab seadme jõudlust maksimeerida ning tagab sujuva ja kiire lõikamise.

ETAPP 1

Lugege juhiseid

Lugege kettsae karbis olevat tootejuhendit.

ETAPP 2

Veenduge, et aku on eemaldatud

Kettsae seadistamisel on oluline aku eemaldada, et tagada turvalisus, kuna nii ei saa kettsaag kogemata käivituda. Kettsaagi tuleks seadistada aluskandikul või pinnal, mida saab õlireostuse korral puhastada.

ETAPP 3a

Kettsaeõli pealekandmine – kettsae automaatne õlitamine

Automaatõlitusega kettsaagidel on kettsae sisse ehitatud õlipaak, mis määrib automaatselt õli saelatile ja -ketile. Kasutaja peab täitma paagi kettsaeõliga, milleks tuleb keerata lahti paagi kork, valada õli mahutavuse piirini ja keerata seejärel kork tagasi.

ETAPP 3b

Kettsaeõli pealekandmine – kettsae käsitsi õlitamine

Mõnede kettsaemudelite puhul tuleb kanda kettsaeõli otse saelatile ja -ketile. Selleks kandke väike kogus õli lati äärtele ning lati ja keti vahele, et kett oleks täielikult määritud.

ETAPP 4

Kinnitage kett lati ja ketiratta külge

Veenduge, et kett on õiges pöörlemissuunas ja asetseb lati soone sees.

ETAPP 5a

Pingutage kettsaag – tööriistadega pingutatav kettsaag

Lisateabe saamiseks vaadake toote kasutusjuhendit.

ETAPP 5b

Pingutage kettsaag – tööriistavabalt pingutatav kettsaag

Lisateabe saamiseks vaadake toote kasutusjuhendit.

Kuidas kettsaagi ohutult kasutada?

Enne mis tahes töö tegemist vaadake kindlasti üle kõik kettsae ohutu kasutamise sammud ja veenduge, et saate kõigest aru. Järgige ohutusjuhiseid ja meie nutikaid kasutusnõuandeid, et vältida vigastusi.

ETAPP 1

Isikukaitsevahendid

Kõik kettsaekasutajad peavad kandma sobivaid isikukaitsevahendeid (IKV). See tagab täiendava kontrolli ja kaitse ning on esimene kaitseliin juhuslike vigastuste eest. Vaadake toote kasutusjuhendist, milliseid isikukaitsevahendeid peaksite kasutama.

ETAPP 2

Kasutage täielikult laetud akut

Sisestage täielikult laetud aku. Kettsae kasutamist alustades tuleks kasutada täielikult laetud akut, et tagada maksimaalne võimsus ja tööaeg.

ETAPP 3

Hoidke saagi kahe käega

Veenduge, et vasak pöial püsiks kindlalt käepideme all.

ETAPP 4

Ketipidur ja turvalüliti

Kettsae käivitamisel tuleb ketipidurit tõmmata kasutaja suunas ja kasutamise lõpus kettsae väljalülitamisel lükata ketipidurit ettepoole. Lülitage päästik sisse, tõmmates päästikuvabastajat ja vajutades päästiklülitit.

ETAPP 5

Õige rüht ja kehaasend

Veenduge, et kettsae korpus on palgile võimalikult lähedal ja ärge saagige sae otsaga. Ärge kummarduge üle kettsae – kõige parem on seista kettsaest vasakul, jalad kindlalt maapinnal puusade laiuselt harkis.

ETAPP 6

Palgi lõikamine

Enne saagima asumist veenduge, et kett töötab täiskiirusel. Saagige vöö kõrgusel ja ärge tõstke saagides saagi õlgadest kõrgemale. Ärge lükake ega suruge kettsaagi lõikamise ajal. Kontrollige keti pingutatust ja õlitaset pärast mitut lõiget või kui kettsaag ei tööta optimaalselt. Kui olete saagimise lõpetanud, ärge unustage lülitada peale ketipidurit ja eemaldada akut.

Kettsae hooldus

Kettsae korralik hooldus säilitab jõudluse, aitab sael töötada ohutumalt ja pikendab sae eluiga. Järgige neid lihtsaid samme, et hoida kettsaag aastaringselt töökorras ja heas seisundis.

ETAPP 1

Eemaldage aku

Kettsae seadistamisel on oluline aku eemaldada, et tagada turvalisus, kuna nii ei saa kettsaag kogemata käivituda.

ETAPP 2

Puhastage ja kontrollige latti

Puhastage harjaga latilt ja ketilt praht, eeskätt lati soone seest. Kontrollige keti teravust ja kui kett on liiga nüri, ostke uus kett. Kontrollige, ega latil pole mõlke ega kahjustusi, ja kui latt on kahjustatud, ostke uus latt. Üksikasjalikku infot lati ja keti kohta leiate toote kasutusjuhendist.

ETAPP 3

Eemaldage õli

Kettsaeõli utiliseerimiseks valage see paagist tühja pudelisse ja järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Ärge korduskasutage õli.

ETAPP 4

Pange latile kate peale

Ohutuks hoiustamiseks asetage lati kate latile ja ketile.

ETAPP 5

Hoidke saagi ohutus kohas

Veenduge, et sae hoiukoht on kättesaamatu kõigile, kes ei oska kettsaagi kasutada, sealhulgas lastele ja lemmikloomadele. Veenduge, et sae hoiukoht on kuiv ja turvaline.

Tootevalik