DETAILNE JUHEND
SEADISTUSTUGI
Alustamine
Aku paigaldamine
Kontrolltoimingud
Terade vahetamine
Alustamine
Murutraktori ettevalmistus

Soovitame enne murutraktori kasutamiseks ettevalmistamist lugeda kasutusjuhendit. Järgige esitatud detailseid juhiseid kõikide tööetappide läbimise kohta.

Aku paigaldamine
Aku ühendamine

Tehasest väljasaatmisel on toote aku lahti ühendatud. Aku ühendamiseks ühendage see istme all oleva halli pesaga, järgides kasutusjuhendis esitatud korrektse paigalduse juhiseid. Enne esimest kasutuskorda tuleb murutraktori akusid 24 h laadida. Vaadake aku taseme indikaatorit ja veenduge, et aku on täielikult laetud.

Kontrolltoimingud
Kontrolltoimingud enne kasutamist

Enne murutraktori kasutamist tuleb teha mõned kontrolltoimingud, et veenduda kõikide funktsioonide korrektses toimimises, nt gaasi-/piduripedaal, lõikeraami kõrguse reguleerimine, laadija jne. Lisaks soovitame kasutajal kontrollida, kas rehvirõhk on soovitatud tasemel (1,6 baari). Samuti soovitame testida kasutaja kohalolu kontrollivat ohutussüsteemi, mis seiskab terad, kui kasutaja tõuseb terade töötamise ajal traktorilt üles. Täpsemat teavet leiate kasutusjuhendist.

Hooldus: niitmisterade vahetamine

Murutraktori terade vahetamisel on teradele ligi pääsemiseks kaks võimalust. Esimesel juhul tuleb eemaldada lõikeraam – see on lihtsam ja ohutum moodus. Teisel juhul tuleb murutraktor üles tõsta. Õige paigalduse tagamiseks järgige juhendvideos esitatud juhiseid. Ettevaatust: kasutage terade kinnitamiseks ainult Ryobi® originaalpolte. Sobimatud poldid võivad murutraktorit kahjustada.

Toote kasutusjuhend