Error while rendering "Components.RoboyagiNavigation" to "react_0HMO5BSM3C337": TypeError: Cannot read property 'map' of undefined at b (server.js:101:3145897) -> …erToStaticNodeStream:function(){throw Error(i(208))},version:"16.13.1"};e.exports=xe.default||xe}]); at server.js:101:3146426 at o (server.js:171:11030) at ve (server.js:171:12048) at t.render (server.js:171:14564) at t.read (server.js:171:14140) at renderToString (server.js:171:19346) at Script [568]:1:16

ROBOYAGI™ RAKENDUS

JUHTIMINE

JUHTIMINE

ROBOYAGI™ rakendus muudab võimalikuks pideva ühenduse niidukiga. Rakendus tagab täieliku kontrolli sõltumata asukohast.

KONFIGUREERIMINE

KONFIGUREERIMINE

Muru niitmise saab kohandada vastavalt oma vajadustele, määrates sobiva niidugraafiku ja digitaalselt juhitava niidukõrguse.

HÄIREMÄRGUANDED JA TEATED

HÄIREMÄRGUANDED JA TEATED

Häiremärguanded ja teated annavad robotniiduki olekust märku sõltumata omaniku asukohast.


*Minimum requirement for app installation: IOS 10 and Android 8.1.

Roboyagi App
JUHTIMINE NUTITELEFONIGA
JUHTIMINE NUTITELEFONIGA
PÜSI ÜHENDUSES
PÜSI ÜHENDUSES